Takmer všetci Odpadíci sa dajú triediť. Nie sú však všetci rovnakí. Rozdeľujú sa podľa surovín, z ktorých vznikli. Ak je Odpadík v správnom smetiaku na triedený zber, zberové auto ho zavezie do tvárne, kde z neho vytvoria druhotnú surovinu, ktorú je možné použiť na výrobu nových výrobkov. Tento proces sa nazýva recyklácia. Teraz sa zameriame len na skupiny Odpadíkov, s ktorými sa budeš stretávať najčastejšie.
Ľudia ich vymysleli v 1. polovici 19. storočia. Výrobky z plastov sa v prírode môžu rozkladať 100 až 500 rokov. Pri spaľovaní sa často uvoľňujú nebezpečné, zdraviu škodlivé látky, ktoré unikajú do prostredia, ale ostávajú aj v popole. Z vytriedených plastových fliaš sa dajú vyrobiť napríklad nové fľaše, alebo koberce. Z použitých plastových tašiek sa vyrábajú vrecia na odpadky. Z recyklovaných plastov sa dajú vyrábať napríklad lavičky a odpadkové koše. Na ich zber slúži žltý smetiak. Zahadzuj doň len čisté a zošliapnuté plastové fľaše, poháriky, tašky a obaly z potravín.
Nájdeš ho aj v prírode kde sa nazýva obsidián. V prírode sa v čistej forme nevyskytuje, vyrába sa však z prírodných surovín ako kremičitý piesok a vápenec. Sklo začali ľudia vyrábať okolo roku 3000 pred Kr. v Egypte. V prírode sa sklo rozkladá tisíce rokov. Je to zároveň surovina, ktorá sa najlepšie recykluje. Dá sa recyklovať prakticky do nekonečna. Ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76 mil. m3 zemného plynu a mnoho elektrickej energie. Z recyklovaného skla sa dajú vyrábať nové fľašky na nápoje, vázy a ďalšie sklárske výrobky. Na ich zber slúži zelený smetiak. Sem patria neznečistené biele i farebné sklenené fľaše a črepy, nádoby, obaly a predmety zo skla (poháre, sklo z okuliarov).
Vyrába sa najčastejšie z dreva ihličnatých stromov a je to veľmi ťažká výroba. Prvý papier vyrobili starovekom Egypte, kde bol prvý papyrus vyrobený už v 4. tisícročí pred naším letopočtom. V prírode sa rozkladá pomerne rýchlo, obvykle niekoľko mesiacov, ale pri jeho rozklade vzniká metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám. Z recyklovaného papiera sa vyrába napríklad toaletný papier. Vytriedený papier je v papierňach využitý ako náhrada suroviny z dreva. Jedna tona vytriedeného papiera takto ušetrí až 13 stromov. Recykláciou papiera ušetríme 25 – 75% elektrickej energie a vyše 50% vody v porovnaní s prvovýrobou. Papier sa triedi do modrých smetiakov. Odhadzuj len neznečistený a suchý papier. Patria sem staré noviny, časopisy, škatule, knihy pohľadnice, kancelársky papier.
Ak sa ti nepodarí odpad zatriediť do niektorého zo šiestych recykľovateľných odpadíkov, tak ho musíš zahodiť do kontajnera na zmiešaný odpad. Príroda je Ti veľmi vďačná ak nezahadzuješ odpadky hocikde ako niektorý, ktorý neváhajú vyhodiť odpadky v meste alebo v lese.
Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov majú viac názvov. Najbežnejšie používané sú tetrapaky. Používajú sa aj označenia kompozitné, alebo len kombinované obaly. Sú vyrábané kombináciou viacerých vrstiev rôznych materiálov zvyčajne lisovaním za tepla. Najčastejšie je to papier (70%), plastová a hliníková fólia. V takýchto obaloch je balené napríklad mlieko ovocné džúsy. Recyklovaním sa z tetrapakov oddelia jednotlivé materiály, z ktorých sú vyrobené, alebo sa potrhajú na malé kúsky a požívajú sa v stavebníctve napríklad ako protihluková izolácia. Triedia sa obvykle do oranžových kontajnerov. Patria sem čisté a opláchnuté kartóny od mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov.
Sú to hlavne plechovky na nápoje, konzervy a fólie, v akých je balená aj čokoláda. Plechovky sa v prírode rozkladajú približne 20 až 100 rokov. Počas doby rozkladu, môže dôjsť k poraneniam zvierat, alebo ľudí. Recykláciou kovov sa značne šetria suroviny z ktorých sú vyrábané (rudy), náklady na dopravu surovín, voda a najmä energia. Podľa niektorých zdrojov sa recykláciou hliníka ušetrí až 95% energie potrebnej na jeho výrobu z hliníkovej rudy – bauxitu. V prípade hliníka sa recykláciou zachránia tisíce hektárov dažďových pralesov v Južnej Amerike, pretože na týchto územiach sa bauxit ťaží väčšinou povrchovo. Hlinikárne sú tiež veľkými znečisťovateľmi životného prostredia prachom a spotrebiteľmi rudy. Triedia sa do červených kontajnerov. Patria sem plechovky od nápojov, prázdne a vymyté konzervy, kovové vrchnáky z fliaš, kovové tuby od pást, starý riad.
Je to odpad, ktorého vytvoríme najviac v porovnaní s ostatnými odpadmi. Sú to hlavne zvyšky potravín, pohrabané lístie, pokosená tráva, orezané konáre. Z takéhoto odpadu sa dá vyrobiť kvalitný kompost, z ktorého vyrastie nová zelenina, ovocie, alebo kvety. Najlepším spôsobom recyklácie tohto odpadu je kompostovanie. Ak bývate v rodinnom dome určite máte na záhrade jamu na kompostovanie, alebo kompostér. Ak bývate v bytovke, alebo nekompostujete sami, môžete tento druh odpadu zahadzovať do hnedých smetných nádob. riad.