Odpad je vec, ktorú už viac nepotrebuješ a chceš sa jej zbaviť, zahodiť ju. Je to pokazená hračka, obal z čokolády, prázdna fľaša od minerálky, ohryzok z jablka, alebo časopis, ktorý si už celý prečítal. Každá vec sa skôr či neskôr stane odpadom. Keď zahodíš nepotrebnú vec vytváraš odpad a práve vtedy sa narodí škriatok Odpadík a začína sa jeho putovanie po svete, ktoré dospelí nazývajú odpadový cyklus. Ak si múdry, zahodil si odpad do správneho smetiaka na triedený zber a Odpadík sa ocitne medzi ďalšími podobnými Odpadíkmi. Onedlho ich smetiarske auto zavezie do továrne na recykláciu, kde sa z Odpadíkov stáva druhotná surovina. Už nie sú len taký obyčajný odpad, stali sa dôležitým a užitočným materiálom na výrobu nových výrobkov. Tie putujú do obchodov, kde si ich kúpiš, použiješ a odpadový cyklus sa uzavrie. Ak Odpadík na tejto dlhej púti stretne Škodíka, ocitne sa na nesprávnom mieste, kam nepatrí. Miesto kde sa nachádza veľa zablúdených Odpadíkov sa nazýva skládka. Nájsť Odpadíkom správnu cestu do správneho smetiaka na triedený zber pomáhajú Recykloni. Často Odpadíci zablúdia v parku, v lese, alebo aj na ulici a váľajú sa len tak po zemi. Ak takémuto Odpadíkovi pomôžeš stávaš sa aj ty Recyklonom. Keby nebolo Recyklonov, celá planéta Zem by sa v budúcnosti premenila na jednu veľkú skládku, v ktorej by si určite žiť nechcel. Sú dve hlavné veci, ktoré môže urobiť každý z nás aby uľahčil prácu Recyklonom a ochránil životné prostredie: 1. Zabráň vzniku odpadov. Kupuj len to čo skutočne potrebuješ a neplytvaj. 2. Trieď odpad.
TETRA PAKY Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov majú viac názvov. Najbežnejšie používané sú tetrapaky. Používajú sa aj označenia kompozitné, alebo len kombinované obaly. Sú vyrábané kombináciou viacerých vrstiev rôznych materiálov zvyčajne lisovaním za tepla. Najčastejšie je to papier (70%), plastová a hliníková fólia. V takýchto obaloch je balené napríklad mlieko ovocné džúsy. Recyklovaním sa z tetrapakov oddelia jednotlivé materiály, z ktorých sú vyrobené, alebo sa potrhajú na malé kúsky a požívajú sa v stavebníctve napríklad ako protihluková izolácia. Triedia sa obvykle do oranžových kontajnerov. Patria sem čisté a opláchnuté kartóny od mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov.