Odpad je vec, ktorú už viac nepotrebuješ a chceš sa jej zbaviť, zahodiť ju. Je to pokazená hračka, obal z čokolády, prázdna fľaša od minerálky, ohryzok z jablka, alebo časopis, ktorý si už celý prečítal. Každá vec sa skôr či neskôr stane odpadom. Keď zahodíš nepotrebnú vec vytváraš odpad a práve vtedy sa narodí škriatok Odpadík a začína sa jeho putovanie po svete, ktoré dospelí nazývajú odpadový cyklus. Ak si múdry, zahodil si odpad do správneho smetiaka na triedený zber a Odpadík sa ocitne medzi ďalšími podobnými Odpadíkmi. Onedlho ich smetiarske auto zavezie do továrne na recykláciu, kde sa z Odpadíkov stáva druhotná surovina. Už nie sú len taký obyčajný odpad, stali sa dôležitým a užitočným materiálom na výrobu nových výrobkov. Tie putujú do obchodov, kde si ich kúpiš, použiješ a odpadový cyklus sa uzavrie. Ak Odpadík na tejto dlhej púti stretne Škodíka, ocitne sa na nesprávnom mieste, kam nepatrí. Miesto kde sa nachádza veľa zablúdených Odpadíkov sa nazýva skládka. Nájsť Odpadíkom správnu cestu do správneho smetiaka na triedený zber pomáhajú Recykloni. Často Odpadíci zablúdia v parku, v lese, alebo aj na ulici a váľajú sa len tak po zemi. Ak takémuto Odpadíkovi pomôžeš stávaš sa aj ty Recyklonom. Keby nebolo Recyklonov, celá planéta Zem by sa v budúcnosti premenila na jednu veľkú skládku, v ktorej by si určite žiť nechcel. Sú dve hlavné veci, ktoré môže urobiť každý z nás aby uľahčil prácu Recyklonom a ochránil životné prostredie: 1. Zabráň vzniku odpadov. Kupuj len to čo skutočne potrebuješ a neplytvaj. 2. Trieď odpad.
KOVOVÉ ODPADKY Sú to hlavne plechovky na nápoje, konzervy a fólie, v akých je balená aj čokoláda. Plechovky sa v prírode rozkladajú približne 20 až 100 rokov. Počas doby rozkladu, môže dôjsť k poraneniam zvierat, alebo ľudí. Recykláciou kovov sa značne šetria suroviny z ktorých sú vyrábané (rudy), náklady na dopravu surovín, voda a najmä energia. Podľa niektorých zdrojov sa recykláciou hliníka ušetrí až 95% energie potrebnej na jeho výrobu z hliníkovej rudy – bauxitu. V prípade hliníka sa recykláciou zachránia tisíce hektárov dažďových pralesov v Južnej Amerike, pretože na týchto územiach sa bauxit ťaží väčšinou povrchovo. Hlinikárne sú tiež veľkými znečisťovateľmi životného prostredia prachom a spotrebiteľmi rudy. Triedia sa do červených kontajnerov. Patria sem plechovky od nápojov, prázdne a vymyté konzervy, kovové vrchnáky z fliaš, kovové tuby od pást, starý riad.